Quan niệm thông thường của người tập võ là để tự vệ. Việt võ đạo sinh tập võ cho thân thể khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn, tâm hồn cao thượng để học tập, lao động, bảo vệ sự sống, đấu tranh cho lẽ phải và phục vụ Tổ quốc.!

Tuy nhiên, khi tập võ, chúng ta có thể xả stress như miumiu đã nói, đồng thời kết giao thêm nhìu bạn bè, học hỏi thêm đc nhìu thứ từ các thầy, các đàn anh đàn chị. Chúng ta có thể luyện cho tâm tĩnh, kiên nhẫn, biết kiềm chế sự nóng giận,.....vv...vv.. Nói tóm lại, võ thuật giúp ích cho chúng ta rất nhìu !!