Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
VS.Cao Văn Cát đứng biễu diễn tạn Viện Trao Đổi Văn Hóa Pháp (IDECAF) năm 1960.
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
VS.Cao Văn Cát (thứ 2 từ phải qua) tại Võ đường Trần Khánh Dư năm 1957.
VS.Cao Văn Cát (thứ 2 từ phải qua) ra Nha Trang biễu diễn cho VS.Mạnh Hoàng (bìa phải) năm 1962.
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
VS.Cao Văn Cát lưu niệm cùng các em học sinh Vũng Tàu năm 1966.
Từ trái qua: VS.Cao Văn Cát, Thầy CM Lê Sáng, VS.Trần Ngọc Trình, VS.Nguyễn Văn Thông, VS.Nguyễn Văn Vang thăm Núi Dinh năm 1999.
Sau khi thăm Núi Dinh, Đoàn Tổ Đường ghé tham quan suối nước nóng Bình Châu - BRVT năm 1999.
VS.Cao Văn Cát tại Lễ tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc (1960 - 2011).
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
VS.Cao Văn Cát tại Lễ giỗ giáp năm - Cố chưởng môn Lê Sáng năm 2011.
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
VS.Cao Văn Cát cùng Huynh Đệ dân hương Cố chưởng môn Lê Sáng năm 2011.
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
VS.Cao Văn Cát tham gia đóng góp Quỹ phát triển Môn Phái tại Lễ giỗ giáp năm - Chưởng môn Lê Sáng năm 2011.
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
VS.Cao Văn Cát tại Lễ tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc (1960 - 2012).
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
VS.Cao Văn Cát tại Lễ tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc (1960 - 2013).
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
VS.Cao Văn Cát tại Lễ tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc (1960 - 2014).
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
VS.Cao Văn Cát đến dâng hương "Tổ Thầy'' - Mùng 2 Tết Ất Mùi 2015.
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
VS.Cao Văn Cát cung chúc Tân Xuân tại Tổ Đường - Mùng 2 Tết Ất Mùi 2015.
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
VS.Cao Văn Cát tại nhà riêng ở Phú Nhuận ngày 26/3/2015.
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.