CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

 


 

Màu đai thời gian

Kỹ thuật căn bản

đòn căn bản

Quyền

Song Luyện

Lớp Tự Vệ

đai màu áo
3 tháng

- Phương pháp hô hấp
- Thở ngực
- Bài tập khởi động
- 4 lối Chém cạnh tay
- 4 lối Gạt cạnh tay
- 4 lối đánh Chỏ
- Các lối Ðấm thẳng, móc, lao, múc thấp, tạt ngược, phạt ngang.
- Các lối Ðá căn bản
-5 lối đứng tấn: trung bình tấn, Ðinh tấn, Tam giác tấn, cung tiển tấn, Qụy tấn

KHOÁ GỠ 
- Bóp cổ trước lối 1 và 2 
- Bóp cổ sau 
- Nắm ngực áo lối 1 và 2 
- Ôm trước không tay và cả tay 
- Ôm sau không tay và cả tay 
- Ôm ngang 
- Khoá tay dắt lối 1 và 2 
THẾ CHIẾN LƯỢC 
-5 thế chiến lược 1-5

 

 

Lớp Nhập Môn

đai xanh đậm
3 tháng

- Ôn phần cũ 
- Ðấm và đá di dộng 
- 4 lối đánh gối 
- Nhảy chân trì 
- Các lối Tấn: trảo mã, Dinh tấn thấp, Ðộc cước tấn, hồi tấn... kết hợp với thủ pháp

phản đòn cơ bản trình độ 1 
- 12 đòn phản các lối đấm: thẳng, móc, lao, múc, thấp, tự do số 1 và số 2. (bên phải và bên trái) thế chiến lược 
- 5 thế chiến lược từ 6-10

nhập môn quyền

 

Lam đai I cấp

đai xanh đậm 1 vạch vàng
6 tháng

- ôn phần cù 
- 5 lối chạy tại chổ
- Phương pháp té ngã 
- Ðấm và đá di động có mục tiêu 
- 4 lối đánh chỏ 5-8 
-Áp dụng các thế chiến lược tập giao đấu

khoá gỡ: 
- Nắm tóc trước lối 1 và 2 
- Nắm tóc sau lối 1 và 2 
- Nắm tay cùng bên
- Nắm tay khác bên -Hai tay nắm một tay trước 
- Hai tay nắm hai tay trước 
- Hai tay nắm 2 tay sau 
- Khoá sau vòng gáy 
- Khoá tay dắt số 3 và 4 CƠ BẢN 
- 4 đòn phản thế các lối đá. đạp (đá thẳng, cạnh, tạt, đạp bên phải và bên trái) 
- 4 đòn chân 1 - 4 
- 5 thế chiến lược 11 - 15

thập tự quyền

nhu khí công quyền số 1

 

Lam đai II cấp 

đai xanh đậm 2 vạch vàng
6 tháng

-Ôn phần cũ 
- 5 lối đá di động và chuyển tấn 
- Phương pháp đấm, chém, gạt, đỡ di động

- Xô ẩn đạp bụng số 1 và số 2 
- Khoá tay dắt số 5 và 6 
- Ðòn chân số 5 và số 6 
- 5 thế chiến lược 16-20

long hổ quyền

liên hoàn đối luyện 1 

song luyện số 1

Lam đai III cấp

đai xanh đậm 3 vạch vàng
6 tháng

- Ôn phần cũ

phản đòn cơ bản trình độ 2 
- 16 đòn phản thế đấm và đá 
- Ðòn chân số 7,8,9 
- 10 thế vật cơ bản: 1 - 10

tứ trụ quyền

liên hoàn đối luyện 2

bài vật số 1

Huyền đai / Hoàng đai

12 tháng

- Ôn phần cũ

phản đòn cơ bản trình Ðộ 3 
- 15 phản thế đòn tay trình độ 3 (đấm thẳng, móc, hai tay từ 3 - 7) 
- Thế chiến lược số 21 - 25 
- 12 thế tay không đọat dao găm căn bản

ngũ môn quyền pháp

song dao pháp

song luyện số 2

song luyện dao

Hoàng đai I 

24 tháng

 

- 15 thế kiếm cơ bản 
- 5 đòn chân từ 10 - 14
- 5 thế chiến lược từ 26-30 
KHOÁ GỠ 
- Khoá nghẹt cổ trước và sau
- Khoá cổ ngang -Khoá sau vòng gáy lối 2
- Bóp cổ sau lối 2 
- Các thế nắm tay lối 2
- Bóp cổ trước lối 3

viên phương quyền

tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp

nhu khi công quyền số 2

song luyện số 3

Hoàng đai II cấp

đai vàng 2 vạch đỏ
24 tháng

 

- 7 đòn chân từ 15 - 21 
- 8 thế vật cơ bản từ 11 - 18 
- 12 thế tay thước và phân thế

thập thế bát thức quyền 

lão mai quyền pháp

bài vật số 1 

Bài song luyện kiếm

Hoàng đai III cấp

đai vàng 3 vạch đỏ
24 tháng

 

- 12 thế côn cơ bản và phân thế 
- 9 thế tay không đoạt súng trường 
- 4 thế tay không đoạt súng ngắn

mộc bản pháp (tay thước)

việt võ đạo quyền

tứ tượng côn pháp

liên hoàn đối luyện 3 

song luyện số 4

Chuẩn hồng đai đai đỏ viền vàng 

6 tháng

 

- 12 thế tay không đoạt búa rìu 
- 9 thế tấn công bằng súng trường

xà quyền

ngọc trản quyền

nhật nguyệt đại đao 

thương lê pháp

bài đấu búa rìu

Hồng đai I cấp đai đỏ 1 vạch vàng

48 tháng

 

- 12 thế tay không đoạt mã tấu 
- 10 thế vật cơ bản từ 19 -28

hạc quyền

thái cực đao 

tiên long song kiếm

nhu khí công quyền số 3 

bài đấu mã tấu

bài vật số 3

Hồng đai II cấp đai đỏ 2 vạch vàng

48 tháng

 

-  Phản thế các bài quyền, kiếm, đao

việt điểu kiếm

mã tấu pháp

bát quái song đao

nhu khí công quyền số 4 

liên hoàn đối luyện 4

 

GHI CHÚ:

-  Các bài Liên hoàn đối luyền và nhu khí công quyền chủ yếu để hướng dẫn cho người lớn tuổi, hoặc nữ giới để phù hợp với thể tạng và sức khoẻ

Các lớp tập bình thường dạy các bài quyền và song luyện trước, sau đó sẽ hướng dẫn thêm 2 phần này.

 

 


 

..