Tóm lược quá trình thành lập và phát triển
Phong Trào Vovinam Việt Võ Đạo Âu Châu


I - TỔNG QUÁT :

Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu ( với tiền thân là Đại Phong Trào Âu Châu ) đã được thành lập , ghi danh và chấp thuận cho phép hoạt động của chính quyền Pháp vào năm 1984 tại Paris . Giấy cho phép hoạt động được đăng trên tờ Công Báo ( Journal Officiel de la République Française ) số N.C. 11949 ngày 23 tháng 12 năm 1984 .

Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu hoạt động với những mục đích :

1- Trong giai đoạn đầu chủ yếu là kết hợp những Võ Sư , Huấn Luyện Viên và Môn Sinh đã từng tham gia sinh hoạt Môn Phái từ trước năm 1975 thuộc Cục Huấn Luyện Miền Tây / Việt Nam còn đang sinh hoạt tại Âu Châu , song song với việc huấn luyện một lớp môn sinh mới tại hải ngoại .
Kể từ thời điểm năm 1990 sinh hoạt của Phong Trào đã mở rộng cho tất cả những đồng môn có cùng chung quan điểm về đường lối , nề nếp và cách thế hành xử .

2- Giới thiệu nền võ thuật , võ đạo đặc thù của Môn Phái đến các tầng lớp thanh thiếu niên người Việt và người bản xứ tại Âu Châu .

3- Phát triển Môn Phái dựa theo truyền thống đã có từ trước đến nay .

4- Đào tạo hàng ngũ môn đồ kế tục có đầy đủ chất lượng để không hổ thẹn với danh nghĩa là người môn sinh VOVINAM Việt Võ Đạo .

II - QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN :

Được chia ra làm bốn giai đoạn :

a)- Giai đoạn 1 : 1979 - 1983

Đây là giai đoạn tiền phát triển với những sinh hoạt độc lập do những cựu cán bộ của Cục Huấn Luyện Miền Tây ngày cũ ( trước năm 1975 ) đảm trách công tác huấn luyện khi đến định cư tại một số quốc gia thuộc Âu Châu .
- Tại Pháp đã có sinh hoạt Môn Phái từ năm 1979 .
- Tại Tây Đức đã có sinh hoạt Môn Phái từ năm 1981 .
- Tại Hòa Lan đã có sinh hoạt Môn Phái từ năm 1983 .
- Tại Thụy Sĩ đã có sinh hoạt Môn Phái từ năm 1983 .

b)- Giai đoạn 2 : 1984 - 1990

Kể từ lúc thành lập vào tháng 07 năm 1984 , xử dụng danh xưng Đại Phong Trào Âu Châu với bốn cơ cấu trực thuộc là : Phong Trào Tây Đức , Phong Trào Thụy Sĩ , Phong Trào Hòa Lan và Phong Trào Pháp . Đến năm 1987 thì có thêm Phong Trào Bỉ .

Đại Phong Trào Âu Châu do Võ Sư NGUYỄN Văn Nhàn lãnh đạo với sự trợ giúp điều hành công việc của bốn cán bộ phụ trách bốn Phong Trào là : TRẦN Phước Thiện ( Tây Đức ) , TRANG Phước Đức ( Pháp ), NGUYỄN Trung Cang ( Hòa Lan ) , CHÂU Bảo Lộc ( Thụy Sĩ ) .

Trong giai đoạn này , mọi sinh hoạt của Đại Phong Trào Âu Châu đặt trọng tâm vào việc Vun Gốc - Khơi nguồn ; kiện toàn nhân sự và xây dựng nền móng ở từng địa phương trực thuộc xuyên qua các kỳ họp mặt như sau :

- Tết Nguyên Đán ( dành cho các cán bộ phụ trách các Phong Trào ) 
- Trại Hè Quyết Tiến ( môn sinh các cấp và gia đình )
- Trại Đông Nhóm Lửa ( đại diện môn sinh ở các Phong Trào )
- Tổ chức Lễ Giổ Quốc Tổ Hùng Vương
- Tổ chức Lễ Kỷ Niệm Hai Bà Trưng
- Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái
- Tổ chức những buổi trình diển văn nghệ, biểu diển võ thuật ( Tuyên văn ) .

Về phần huấn luyện cho môn sinh thì Đại Phong Trào Âu Châu đã chấp hành nghiêm chỉnh những kỷ cương , nề nếp , đường hướng và những qui định đã được Môn Phái ban hành và áp dụng từ trước năm 1975 ( màu võ phục , màu đai , đẳng cấp , chương trình huấn luyện võ thuật , võ đạo , thi thăng đẳng cấp ... ) .

c)- Giai đoạn 3 : 1990 - 1994


Đây là giai đoạn khó khăn nhất trong sinh hoạt của Đại Phong Trào Âu Châu với ba dử kiện quan trọng :

1- Võ Sư Chưởng Môn tái chấp chưởng quyền lãnh đạo Môn Phái .
2- Đại Phong Trào Âu Châu cử ba nhân sự ( Nguyễn Văn Nhàn , Trang Phước Đức , Nguyễn Trung Cang ) tham dư Đại hội Võ Sư VOVINAM Việt Võ Đạo hải ngoại được tổ chức tại Hoa Kỳ .
3- Võ Sư Nguyễn Văn Nhàn quyết định giải tán Đại Phong Trào Âu Châu .

Sau khi Đại Phong Trào Âu Châu bị giải tán , đa số cán bộ ( từ cấp Hoàng Đai Đệ I Cấp trở lên ) đều quyết định ngưng sinh hoạt. Không nản lòng trước nghịch cảnh , Võ Sư Trang Phước Đức lúc đó là Thường Trực Ban Điều Hướng của Đại Phong Trào Âu Châu , đã cương quyết tiếp tục công tác phát triển với 4 Huấn Luyện Viên Hoàng Đai Đệ I Cấp còn tiếp tục sinh hoạt là : Trần Thái Quý , Đặng Thanh Phong , Triệu Văn Văn và Phạm Hiếu Vĩnh Hản .

Để phù hợp với hoàn cảnh sinh hoạt mới , Võ Sư Trang Phước Đức đã thay đổi danh xưng là Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu và lập chương trình sinh hoạt , huấn luyện , nhằm đào tạo hàng ngũ cán bộ mới .

Theo thời gian , sinh hoạt của Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu đã đi vào nề nếp và ổn định với sự trở lại sinh hoạt của hầu hết các cán bộ ngày cũ ( Đại Phong Trào Âu Châu ) , lại được tăng cường thêm một số cán bộ trẻ vừa trưởng thành trong giai đoạn này .

Tôn trọng kỷ cương và truyền thống của Môn Phái , kể từ năm 1993 Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu đã tự nguyện tiếp nhận sự lãnh đạo của Võ Sư Chưởng Môn thông qua Văn Phòng Chưởng Môn .

d)- Giai đoạn 4 : 1995 cho đến nay

Nhận định rằng nhu cầu phát triển ngày càng rộng lớn và nhất là hàng ngũ môn sinh ngày càng đông mà đa số đều là người bản xứ ( chiếm 80% trên tổng số môn sinh của Phong Trào ) , Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu cần phải có một hệ thống lãnh đạo , chỉ huy rõ ràng để làm nền tảng cho việc hoạt động trong tương lai ( từ cuối năm 1990 cho đến 1995 mọi công việc điều quản của Phong Trào đều do Võ Sư Trang Phước Đức phụ trách ). Vào tháng 08 năm 1995 , Võ Sư Trang Phước Đức đã triệu tập một phiên họp để thành lập một hệ thống tổ chức chính thức của Phong Trào Âu Châu , và cũng trong phiên họp này một chương trình huấn luyện thống nhất và một bản Nội qui được soạn thảo và ban hành .

III - HỆ THỐNG TỔ CHỨC :

1- Hội Đồng Võ Sư :

Là cơ quan lãnh đạo tối cao của Phong Trào Âu Châu bao gồm :

a)- Thành viên chính thức :

Những Võ Sư có đẳng cấp từ Chuẩn Hồng Đai trở lên hiện đang sinh hoạt trong hệ thống của Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu .

b)- Thành viên dự khuyết :

Những Võ Sư Trợ Huấn có đẳng cấp là Hoàng Đai Đệ III Cấp , phải được sự đề nghị của một thành viên chính thức và sự chấp thuận của Hội Đồng Võ Sư Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu .

Hội Đồng Võ Sư sinh hoạt theo tính truyền thống của Môn Phái và chịu trách nhiệm trước Võ Sư Chưởng Môn về tất cả các hoạt động của Phong Trào ; đồng thời giử vai trò liên lạc với các cơ cấu khác của Môn Phái trên toàn thế giới .

Hội Đồng Võ Sư đầu tiên của Phong Trào có 5 thành viên là :

1- VS. TRANG Phước Đức : Chủ Tịch
2- VS. TRẦN Phước Thiện : Thành viên
3- VSTH. NGUYỄN Trung Cang : Thành viên
4- VSTH. CHÂU Bảo Lộc : Thành viên
5- VSTH. TRẦN Thái Quý : Thành viên

2- Hội Đồng Đại Biểu :

Là cơ quan đại diện cho tất cả môn sinh trực thuộc Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu , bao gồm các cán bộ của Phong Trào có đẳng cấp từ cấp Hoàng Đai trở lên .

3- Ban Chấp Hành :

Là cơ quan đại diện của Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu do Hội Đồng Đại Biểu bầu ra , bao gồm :

a)- Thành viên đương nhiên :

- Hội Đồng Võ Sư cử một số thành viên tham gia nhưng không được quá 1/3 tổng số thành viên của Ban Chấp Hành .
- Các Trưởng Đơn Vị Quốc Gia .

b)- Thành viên biểu quyết :

Các ứng cử viên thuộc các Ban Điều Hành Đơn Vị Quốc Gia .

4- Ban Điều Hướng :

Là cơ quan điều quản mọi sinh hoạt của Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu , do các thành viên của Ban Chấp Hành bầu ra với sự chấp thuận của Hội Đồng Võ Sư .

Ban Chấp Hành và Ban Điều Hướng sinh hoạt theo tính dân chủ và chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Võ Sư về việc hoạch định và thực hiện các kế hoạch theo đúng đường hướng của Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu do Hội Đồng Võ Sư đề ra . 

Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành và Ban Điều Hướng là 3 năm .

  • Võ Sư Trần Phước Thiện được đề cử vào chức vụ Trưởng Ban Điều Hướng nhiệm kỳ 1995 - 1988 .

  • Võ Sư Trợ Huấn Nguyễn Trung Cang được đề cử vào chức vụ Trưởng Ban Điều Hướng nhiệm kỳ 1998 - 2000 .

  • Võ Sư Trần Thái Quý được đề cử vào chức vụ Trưởng Ban Điều Hướng nhiệm kỳ 2000 - 2003 .

  • Võ Sư Huỳnh Quốc Hùng Thư được đề cử vào chức vụ Trưởng Ban Điều Hướng nhiệm kỳ 2003 - 2006 .

IV - NHÂN SỰ :

Về phương diện nhân sự , Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu hiện có 65 cán bộ còn đang hoạt động tại 5 Đơn Vị Quốc Gia trực thuộc , bao gồm :

  • 3 Võ Sư Cao Đẳng ( 1 Hồng Đai Đệ II Cấp )
    ( 2 Hồng Đai Đệ I Cấp )

  • 2 Võ Sư Chuẩn Cao Đẳng ( 2 Chuẩn Hồng Đai )

  • 9 Võ Sư Trợ Huấn ( 9 Hoàng Đai Đệ III Cấp )

  • 51 Huấn Luyện Viên các cấp 

V- SINH HOẠT :

Về phương diện sinh hoạt , Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu đã có mặt tại 5 Quốc Gia là : Pháp , Đức , Hòa Lan , Thụy Sĩ và Ý . 

Cơ cấu của Phong Trào tại mổi Quốc Gia trực thuộc được gọi là Đơn Vị và mổi Đơn Vị có một Ban Điều Hành để quản trị mọi hoạt động tại địa phương .

Hàng năm , Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu đều tổ chức các kỳ họp mặt , sinh hoạt có tính cách định kỳ và truyền thống như :

- Họp thường niên Hội Đồng Võ Sư
- Họp thường niên Ban Chấp Hành
- Tổ chức kỳ thi lên các cấp Hoàng Đai
- Tổ chức lễ mang đai
- Tổ chức đại lễ Tưởng Niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái
- Tổ chức trại hè và khóa đặc huấn dành cho các cấp Hoàng Đai
- Tổ chức các khóa tập huấn cho từng Đơn Vị hoặc liên Đơn Vị
- Cử nhân sự đến từng Đơn Vị Quốc Gia để cổ động , khuyến khích hoặc giải quyết các khó khăn gặp phải tại địa phương .

VI- XÁC ĐịNH :

Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu là một cơ cấu của Môn Phái tại Âu Châu ( Quyết Định công nhận mang số 09.97/QĐ/CM do Võ Sư Chưởng Môn ấn ký ngày 15.03.1997 ) .

Tiếp nối sự sinh tồn và quảng phát của Môn Phái trong cộng đồng thế giới , Phong Trào VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu luôn sẳn sàng tiếp tay với các đồng môn trong việc phục vụ lý tưởng chung của Môn Phái dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Võ Sư Chưởng Môn .

 Paris - 20.12. 2003

Võ Sư TRANG Phước Đức

 


 

..